Toyota keert terug naar Lean roots

27 augustus 2018

Het Toyota Productie Systeem (TPS) geldt als het archetype en lichtend voorbeeld van Lean manufacturing. Voor het eerst in zijn bestaan kwam het TPS in 2010 echter negatief in het nieuws De recall-problemen bij Toyota betekenen echter niet de diskwalificatie van het fameuze TPS. Integendeel, ze zijn juist een signaal dat een revival van de TPS-principes nodig is!

Toyota keert terug naar haar roots: Zelfreflectie, luisteren naar de stem van de klant om steeds betere producten te maken, en bij geconstateerde problemen: stoppen, nadenken en verbeteren.

Het Toyota Productie Systeem (TPS) geldt als het archetype en lichtend voorbeeld van Lean manufacturing. Wel wil ik daarbij de kanttekening plaatsen dat het TPS (door trial-and-error en daarvan leren) op maat gesneden is voor gebruik binnen Toyota, en dus niet zomaar kan worden gekopieerd naar andere bedrijven. Ook omvat het TPS niet alleen de toepassing van de meest bekende Lean-principes (verspillingreductie, creëren van flow en market pull), maar is er ook veel aandacht voor Lean management en andere continue verbetermethodes zoals Total Productive Maintenance.

Terugroepacties
Voor het eerst in zijn bestaan kwam het TPS onlangs negatief in het nieuws. De recente terugroepacties door Toyota van meer dan 8 miljoen auto’s voor het vervangen van vloermatten en het aanpassen van gaspedalen, leidden in de media namelijk al snel tot berichten zoals ‘Toyota Productie Systeem van slag’. Soms zelfs met als ondertoon dat ‘Toyota té Lean geworden zou zijn’, of dat de principes van het TPS niet zouden deugen!

Toyota merk (2)

Akio Toyoda: “My name is on every car. You have my personal commitment that Toyota will work unceasingly to restore the trust”  (foto Louwman & Parqui)

Vragen
Dit roept twee fundamentele vragen op:

  1. Is Toyota de weg kwijt?
  2. Deugen de basisprincipes van het TPS niet meer?

In dit artikel wil ik laten zien dat het antwoord op de eerste vraag een beetje ‘ja’ is: Toyota heeft namelijk moeite om zich aan te passen aan toenemende complexiteit in de vorm van snelle groei en globalisatie.
Het antwoord op de tweede vraag is echter duidelijk ‘nee’. Sterker nog, het tegendeel geldt: Als Toyota al een beetje van het pad is, dan komt dat juist doordat ze de principes van hun eigen TPS minder consequent gingen toepassen!. Een terugkeer naar de basisprincipes is dus nodig. Als je goed luistert naar topman Akio Toyoda, dan hoor je dat dit precies is wat Toyota van plan is om te gaan doen.

Een eerste voorbeeld van zo’n verbetering is de introductie van het brake-override system: als het rempedaal na het gaspedaal wordt ingetrapt, waarbij er nog steeds gas wordt gegeven, dan wordt dit gedetecteerd waarna het voertuig in bepaalde gevallen hoofdzakelijk op de rem reageert.
Bovendien zullen aan het eind van dit jaar alle nieuwe Toyota en Lexus wagens zijn voorzien van zogenaamde Event Data Recorders or EDR’s.Toyota verbetert regionale feedback van klanten
Hieronder de reactie op dit artikel van Toyota Motor Europe, op 12 mei 2010 ontvangen via de Nederlandse importeur Louwman & Parqui, en vertaald uit het Engels.“De superieure kwaliteit van de auto’s van Toyota wordt gegarandeerd door ons Toyota Productie Systeem, dit omvat kwaliteitschecks bij elke stap in het productieproces. Bovendien worden al onze auto’s, net zoals voorheen, onderworpen aan strenge en intensieve testprogramma’s. Geen enkel systeem is echter voor 100% perfect. In de geest van continu verbeteren hebben we ons daarom gecommitteerd om onze systemen te verbeteren die de feedback van klanten monitoren, en die snelle analyse en actie verzekeren zodra er bezorgdheid van welke aard dan ook is.”“Toyota heeft belangrijke toezeggingen gedaan om de quality assurance te verbeteren, gezien vanuit het standpunt van de klant. Onze topman, Mr Toyoda, bemoeit zich persoonlijk met de voortgang, door de leiding op zich te nemen van Toyota’s nieuwe Global Quality Special Committee. Dit heeft topprioriteit voor Toyota, en wij menen al stevige vooruitgang te boeken bij het voldoen aan onze beloften. Ons hele bedrijf is gemobiliseerd om te verzekeren dat auto’s van Toyota veilig en betrouwbaar blijven voor onze klanten, niet alleen op het moment dat ze nieuw worden gekocht of geleased, maar gedurende het hele operationele leven.”“Toyota hecht het allergrootste belang aan de veiligheid van de klant. Een uitgebreide quality assurance is al vanaf de oprichting van Toyota, nu 70 jaar geleden, één van de fundamentele onderdelen van onze customer first filosofie. Om dit principe nog meer in te bedden, hebben we inmiddels nieuwe Chief Quality Officers aangesteld in elke regio, ook in Europa. Het doel is het versterken van de quality assurance, de klanttevredenheid en het vertrouwen in de veiligheid van Toyota. Regio’s krijgen een grotere rol toebedeeld als het gaat om het maken van beslissingen rondom veiligheid. Daarnaast wordt op een meer regelmatige basis informatie tussen de verschillende regio’s uitgewisseld.”Bron: Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, april-juli 2010. Update (kader) uit april 2011.http://www.procesverbeteren.nl/LEAN/Toyota_recall_en_Toyota_Productie_Systeem.php

 

Delen