Ervaringen met Instituut voor Veranderkunde

Studenten aan het woord

A. N. / online strateeg / Adviesbureau digitalisering en innovatie

Tijdens het zoeken op internet sprak het IvV mij inhoudelijk erg aan: de concreetheid, het werken met een echte, eigen praktijkcase, de praktijkgerichtheid dus. En de Basisopleiding werd alles wat ik ervan had verwacht: heel direct, heel concreet, heel praktijk gestuurd en -gericht. En niet zelden confronterend, want soms word je tot in de kleinste details bij de les gehouden.

Ik heb nu meer veranderkennis en -inzicht. Ben dus beter in staat om te zien wat er bij elk digitaal innovatieproject aan de menskant dient te gebeuren om er een succes, een nog groter succes van te maken.

S. G. / secretaresse poli Urologie / Ziekenhuis

Wat mij in het Instituut voor Veranderkunde met name aansprak, was het mensgerichte en de directe koppeling aan mijn eigen ´veranderpraktijk´ in het ziekenhuis. De directe, persoonlijke betrokkenheid en het mensgerichte dat daar uit sprak, sterkten mij alleen maar in mijn keuze voor het IvV.

De opleiding Veranderadviseur zelf (al was er vanwege corona maar één echte lijfelijke les en ging de rest online) voldeed aan al mijn verwachtingen. Echt maatwerk, op de eigen werksituatie toegesneden. Praktijkgerichtheid tot en met. En vaak echt één op één. Want op elke vraag  en/of behoefte die bij mij speelde werd daadwerkelijk ingespeeld.

Ik ben door de training veranderd, beter geworden in het lezen van veranderingen. Omdat ik nu veel beter in staat ben om als lid van het team toch als een buitenstaander naar het team te kijken en te zien wat er allemaal speelt en hoe iedereen daarin acteert. Buitenstaander maar geen outsider. Of het IvV de opleider voor iedereen is? Je moet er wel tegen kunnen, dat één op één. Misschien zelfs wel durven. Want je wordt soms wel met jezelf geconfronteerd.

O. D. / senior medewerker zorginkoop / Zorgverzekering

Ik had bij een andere opleider al kennisgemaakt met veranderkunde, kende al een groot stuk theorie daarvan en kon dus bij het IvV instromen in de opleiding Verandermanager.

Al speurend op internet en na lang wikken en wegen heb ik gekozen voor IvV. Wat mij daarin met name aansprak: de modulaire opbouw van de opleiding met verschillende opleiders. En de uiterst praktische insteek.

De opleiding is mij meer dan goed bevallen. Omdat deze inderdaad erg linkte aan mijn eigen praktijk. Daarbij kwam ook nog eens dat ik bijna letterlijk één op één aandacht kreeg. En dat de opleiders alle ruimte gaven om heel flexibel te zijn in de lessen. Met alle vrijheid van dien om zo diep als maar wenselijk was in te gaan op mijn eigen vragen. Ik kreeg veel meer het gevoel van een coaching- dan van een cursustraject. Dat heb ik als zeer prettig, nuttig en leerzaam ervaren.

D. H. / Loopbaanadviseur / Outplacement, re-integratie en ontwikkelingsbureau

Ik heb in februari 2019 een deel van de Basisopleiding gedaan. Ik kijk er heel positief op terug: heb er veel van geleerd, veel meer inzicht gekregen in hoe het werkt binnen organisaties, met name rond veranderprocessen.  Het goede aan de opleiding: de heldere structuur en de prima mix tussen theorie en praktijk. Heel to do, heel praktisch, toegespitst op de eigen dagelijkse werkpraktijk, dat is de kracht  van het IvV.

In alle bescheidenheid denk ik door de opleiding wel een betere adviseur te zijn geworden. Ik heb  kennis vergaard, voel me professioneler en dus zekerder. Ik durf niet alleen meer vragen te stellen, maar stel ook andere, meer gerichte vragen. Vanuit én een beter begrip voor en inzicht in wat zich rond veranderingen zoal voor kan doen én meer inzicht hoe je deze ontwikkelingen optimaal kunt sturen.

H. G. / Interim manager/ Management & advies bureau

Ik heb eind 2019 de Basisopleiding doorlopen bij het Instituut voor Veranderkunde. Ik koos voor het IvV door de directe koppeling tussen theorie en praktijk. Dat is het eigene, het specifieke, de kracht van het Instituut. Dát en het kleine, persoonlijke, dichtbij, één op één.

Ik heb zeker geleerd van de opleiding. Ik ben nu veel beter in staat om een organisatie te lezen en signalen die spelen in en naar aanleiding van veranderprocessen sneller en beter te herkennen en te onderkennen. En waar nodig en wenselijk op in te spelen. Zodat het proces, de verandering beter verloopt, voor alle betrokkenen.

K. K. / Digital Consultant / Multinational

De opleiding tot Veranderadviseur, die ik in mei 2020 heb afgerond, is echt een toonbeeld van praktijkgerichtheid en -toepasbaarheid. Alles wat ik bij het IvV aan theorie leerde was letterlijk geënt en toegespitst op een plan van aanpak van een ´echt´, een concreet digitaliseringstraject binnen ons bedrijf.

De opleiders waren, los van hun overduidelijke professionaliteit en deskundigheid, een toonbeeld van directheid. Zowel in de wijze van benadering als in de praktische toepasbaarheid van de lesstof.

Ik heb veel aan de opleiding gehad. Ik ben veel meer thuis in de verschillende denkstijlen die medewerkers erop na kunnen houden. Daardoor ben ik veel beter toegerust om optimaal in te kunnen spelen op de verschillende denkstijlen. En dus medewerkers makkelijker mee te krijgen in veranderingen. Dat heeft mij beter gemaakt in mijn vak. Ik kan het IvV anderen zeker aanbevelen.

J. C. / staffunctionaris Innovatie & Beleid / Welzijns- en zorgorganisatie

Ik had al de nodige, via zelfstudie verkregen ervaring op het gebied van veranderkunde, maar wilde me daarin nog beter scholen en ook zelf leiding gaan geven aan verandering. Het programma van de opleiding Verandermanager dat werd geboden leek heel erg goed. Zo compleet had ik het bij geen andere opleider gezien. Het sterke aan het IvV?  Dat je te maken krijgt met verschillende opleiders, lees professionals uit de praktijk. Met veel, maar vooral ook veel verschillende ervaring. Daardoor wordt veranderkunde van heel veel verschillende kanten belicht. En worden jouw praktijkvoorbeelden, jouw cases van verschillende kanten aangevlogen. Bij het IvV is veranderkunde, in tegenstelling tot andere opleiders waar in de regel vanuit één aanpak, één visie en één opvatting over veranderkunde wordt gewerkt, niet even één kunstje leren. Tegelijk vraagt die breedheid van de benadering wel ook veel van de studenten. Want ook al ligt er een schat aan ervaringen en expertises voor het grijpen bij het IvV, je moet die schat wel zelf grijpen als student. Dat je werkt met eigen cases, uit de eigen praktijk is een meerwaarde, maar juist de verschillende professionele benaderingen van die eigen cases maakt het IvV uniek. Want daardoor word je geregeld uit je comfortzone gehaald. Dat is soms behoorlijk confronterend. Maar tegelijk juist o zo leerzaam. Want als je ergens leert, dan is het buiten je comfortzone.

H. G. / teamleider / grote zorg organisatie

De inhoud van de Basisopleiding was erg interessant. Ik vond het fijn om met een kleine groep te zijn, want zo had je de tijd om de diepte in te gaan. De locatie was perfect: dicht bij Amsterdam centraal en mooie ruimtes en goed verzorgd. De opleider was niet bang zelf ook te zoeken naar de juiste antwoorden en doordat hij daar open over communiceerde vond ik dat geen probleem en konden we met de groep op zoek naar de oplossing.

M.S. / onderwijskundige en docente / MBO

De opleiding tot Veranderadviseur is een fijne opleiding waarin goed gekeken wordt naar waar jij behoefte aan hebt en er veel ruimte is voor jouw eigen casuïstiek. Na de eerste twee meer inleidende modules volgden modules die perfect aansloten bij mijn proces. De aandacht voor de praktijk is erg plezierig en toch wordt in de opleiding ook veel theorie en modellen aangereikt, prima balans. Ik vond het erg fijn, dat de opleiding meer coaching is dan training. Daardoor wordt het persoonlijk en heel goed toepasbaar.

J. D. / OR-lid / grote zorg organisatie

Zeer positieve ervaring met betrekking tot de Basisopleiding. Heb veel geleerd, feedback op de gemaakte opdrachten erg prettig. Je leert veel over de basis van veranderingen binnen organisaties. De opdrachten sluiten goed aan op de inhoud en de feedback erop brengt je iedere week weer een stapje verder in je ontwikkeling.

A. D. / team manager / voedingsgroothandel

Ben erg tevreden over de Basisopleiding. De opleider is een uitstekend docent. Geen poespas maar focus op de dingen die belangrijk zijn. Zeer interessante training waar ik veel van geleerd heb, vooral op het gebied van doorvragen en helder formuleren.