De opleiders van Instituut voor Veranderkunde

Hieronder zie je de opleiders van Instituut voor Veranderkunde. De meesten hebben een eigen bedrijf. Zij adviseren profit en non-profit organisaties over teamvraagstukken, organisatieproblemen, verandertrajecten en helpen bij het oplossen of voorkomen van conflicten. Daarnaast geven ze allemaal workshops, lessen en trainingen. Ieder in hun eigen vakgebied.

De opleiders zijn betrokken bij de kwaliteitsbewaking en continue vernieuwing van onze trainingen en verandermanagement opleidingen. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van driemaandelijkse bijeenkomsten, waarin gezamenlijk praktijkvragen en evaluaties van deelnemers worden doorgesproken.

Opleiders van Instituut voor Veranderkunde: