Klachtenregeling 

Algemeen

Als er klachten zijn, zullen wij onze uiterste best doen om binnen 4 weken een oplossing te vinden die alle partijen tevreden stemt. Mocht een oplossing langer duren dan 4 weken, dan geven wij aan op welke termijn u een oplossing mag verwachten.
Wij doorlopen de volgende stappen in het geval van een klacht:

Klacht over een sessie (les)

Als je een klacht hebt over een specifieke sessie (bijvoorbeeld over de inhoud, de gang van zaken, afspraken):

  1. Zet je klacht op papier en stuur dit naar de opleider. Hij/zij is als eerste verantwoordelijk om een oplossing te zoeken.
  2. Mocht je niet tevreden zijn, neem dan contact op met de programma manager voor een oplossing.
  3. Mocht je daar niet tevreden over zijn, neem dan contact op met de directie van het Instituut.
  4. Mocht je daar niet tevreden over zijn, dan zorgen wij dat een onafhankelijke mediator (Claudia Verkade. register mediator, https://www.mediation-claudiavanbraak.nl) contact met je opneemt om naar een oplossing te zoeken. Haar oordeel is bindend voor ons.

Klacht over zakelijke afspraken

Als je een klacht hebt over zakelijke of formele afspraken (bijvoorbeeld over een contract, financiële afwikkeling, kwaliteit van de opleiding):

  1. Zet je klacht op papier en neem contact op met de directie van het Instituut. Die is als eerste verantwoordelijk om een voor beide partijen bevredigende oplossing te zoeken.
  2. Mocht je daar niet tevreden over zijn dan zorgen wij dat een onafhankelijke mediator (Claudia Verkade. register mediator, https://www.mediation-claudiavanbraak.nl) contact met je opneemt om naar een oplossing te zoeken. Haar oordeel is bindend voor ons.

Klacht over een gevoelig onderwerp

Als je een klacht hebt over een gevoelig onderwerp (bijvoorbeeld over persoonlijk bejegening, onveiligheid):

  1. Neem contact op met Anton Vlaanderen (06-23587651), directeur van het Instituut. Hij zal een luisterend oor bieden en in overleg met jou zoeken naar een passende oplossing.
  2. Mocht je daar niet tevreden over zijn dan zorgen wij dat een onafhankelijke mediator (Claudia Verkade. register mediator, https://www.mediation-claudiavanbraak.nl) contact met je opneemt om naar een oplossing te zoeken. Haar oordeel is bindend voor ons.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
Wij bewaren de klacht en de wijze van afhandeling gedurende een jaar in onze administratie.