Toepassing: verandermanagement in de praktijk

Verandermanagement draait om vier soorten handelingen: onderzoeken (de huidige situatie en welke veranderingen daarin gewenst zijn), overleggen (met betrokkenen over hun mening en hun bijdrage), communiceren (zodat iedereen de veranderaanpak en het veranderproces begrijpt) en faciliteren (van acties die uiteindelijke tot de gewenste veranderingen moeten leiden). De tweede handeling (overleggen) wordt door de initiatiefnemers helaas vaak overgeslagen, waardoor later het faciliteren moeizamer verloopt en minder succesvol is.

Onderzoeken

Overleggen

Communiceren

Faciliteren