Categorie: Blogs

Organisatieverandering moeizaam? Ga mensgericht veranderen!

Organisatieverandering is vaak maatregelgericht, maar mensgericht veranderen geeft veel meer energie en is veel effectiever! Veranderen is moeilijk. Iedereen wil namelijk graag vasthouden aan zijn routines. We weten nu dat dat door ons brein komt. Vaste gewoontes helpen ons om de wereld aan te kunnen en niet steeds beslissingen te hoeven nemen. Het is daarom … Continued

Rochdale verbetert met ‘blauwe’ veranderaanpak

Mensgerichte veranderstrategie, want medewerkers krijgen invloed om organisatie en werkwijze in te vullen.Blauwe veranderaanpak, want management zet de lijnen uit, medewerkers vullen dat zelf in. Woningstichting Rochdale in Amsterdam beheert ruim 30.000 woningen in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer.In 2008 leiden wanbeheer en malversaties door de bestuurder bijna tot de ondergang van Rochdale. De bestuurder … Continued

Brandweer Kennemerland kiest een ‘groene’ veranderaanpak

Mensgerichte veranderstrategie, want er wordt bewust gestuurd op inbreng van medewerkers.Groene veranderaanpak, want men kiest voor een leer- en ontwikkeltraject. De veiligheidsregio Kennemerland is een relatief kleine organisatie met een hoog risicoprofiel door de aanwezigheid van Schiphol, Tata Steel, Noordzeekanaalgebied, zeesluizen en tunnels. Samenwerking met externe partners is essentieel, zoals met de Nationale Politie, Koninklijke Marchaussee, Havenbedrijf, … Continued

‘Witte’ veranderaanpak in MBO College Hilversum

Mensgerichte veranderstrategie, want medewerkers kregen invloed om mede het strategisch kompas te bepalen.Witte veranderaanpak, want men formuleert een wenkend perspectief en verwijdert belemmeringen (‘wachttorens omgooien’). Sterk dalende studentenaantallen in een geografisch gebied waar MBO-onderwijs niet als eerste keuze wordt gezien, vormde zijn urgentie dat het beter en anders moest. Hoe veroorzaak je verandering binnen een instelling met … Continued

Ziekenhuis Tergooi verbetert met ‘gele’ veranderaanpak

Mensgerichte veranderstrategie, want bestuurders geven betrokkenen invloed op de bedrijfsvoering.Gele veranderaanpak, want bestuurders erkennen dat er verschillende belangen zijn en ondersteunen onderlinge samenwerking door goede procesafspraken. Tergooi is een algemeen ziekenhuis in het hart van Nederland. Er zijn twee vestigingen: Blaricum en Hilversum en een buitenpoli in Weesp. Het ziekenhuis komt voort uit een fusie in 2006 … Continued

‘Rode’ veranderaanpak bij Kemira Botlek

Mensgerichte veranderstrategie, want medewerkers krijgen invloed om organisatiedoelstellingen mede te formuleren. Rode veranderaanpak, want men probeert de gewenste verandering te realiseren door medewerkers te stimuleren. Kemira is een internationaal bedrijf in waterchemie, de locatie in de Botlek is een productielocatie. Naar aanleiding van een veiligheid enquête, kwamen twee verbeterpunten naar voren (hoewel de scores relatief hoog waren): … Continued

‘Blauw’ veranderen bij verslavingszorg NN

Mensgerichte veranderstrategie, want medewerkers krijgen invloed en ruimte om opgedragen kaders zelf in te vullen.Blauwe veranderaanpak, want de bestuurder formuleert doelen en geeft kaders aan. Hij loodste Verslavingszorg Noord Nederland door een grote verandering. Gabriël Anthonio stapte als bestuurder in toen de reorganisatieplannen allemaal goedgekeurd en afgetikt waren. 130 medewerkers zouden ontslag krijgen, budgetten stonden on hold. … Continued

Nieuw jaar. nieuwe kansen

Veranderen doe je samen met anderen. Want die kunnen je stimuleren, op koers houden en ondersteunen als het zwaar is.Dat geldt voor individuele veranderingen net zo goed als voor veranderingen in organisaties. Gedragswetenschappers stellen, dat 3 factoren van belang zijn om nieuwe gewoontes vast te houden, zegt Ben Tiggelaar in één van zijn columns:– capaciteit … Continued

De toeslagenaffaire is geen incident, maar onderdeel van een patroon

De toeslagenaffaire is een ongelooflijk horror verhaal.– Een spijkerharde wet, die mensen meteen tot crimineel bestempelt na een kleine vergissing– Een verbijsterend slechte wet, die in 96% van de gevallen tot onterechte conclusies leidt– Een uitvoeringsdienst, die signalen van hun eigen juristen over ongewenste effecten in de la stopt– Een uitvoeringsdienst, die geen ruimte geeft … Continued

Niet ten strijde trekken, maar begrip tonen!

Hij was geboren op Corsica, met een Nederlandse vrouw getrouwd en docent geworden aan een Nederlandse Hogeschool. Maar dat Corsicaanse temperament was niet te missen! Hij vertelde dat zijn grootvader nog als vrijheidsstrijder in de heuvels van Corsica had gevochten. En strijdlust had die kleinzoon ook nog steeds! Maar nu gericht op de Hogeschool, die … Continued