‘Rode’ veranderaanpak bij Kemira Botlek

2 juni 2021

Mensgerichte veranderstrategie, want medewerkers krijgen invloed om organisatiedoelstellingen mede te formuleren. Rode veranderaanpak, want men probeert de gewenste verandering te realiseren door medewerkers te stimuleren.

Kemira is een internationaal bedrijf in waterchemie, de locatie in de Botlek is een productielocatie. Naar aanleiding van een veiligheid enquête, kwamen twee verbeterpunten naar voren (hoewel de scores relatief hoog waren):

  • Het contact tussen leidinggevende en medewerker.
  • Het proactief communiceren over veiligheid.

Het management heeft de ambitie ‘From good to great’ en wil deze beide punten oppakken, niet alleen voor veiligheid, maar voor alle communicatie. Op de productielocatie hadden eerdere reorganisaties en een overname hun sporen achtergelaten. Vertrouwen en openheid waren geen vanzelfsprekende begrippen meer. En het beleid ‘met minder mensen meer werk doen’ zette de onderlinge verhoudingen tussen de afdelingen danig onder druk.
Uit de enquête werd duidelijk, dat de medewerkers best eigenaarschap wilden nemen. Ze ervoeren echter een gebrek aan vertrouwen en erkenning. De energie was er uitgelekt. Energie die nodig is om de ambities en doelstellingen vorm te geven.
Besloten werd om op afdelingsniveau een aantal workshops te organiseren, waaraan zowel leidinggevenden als medewerkers zouden deelnemen en daar het onderwerp energie-gevende communicatie te behandelen.

Hiervoor werd het kruisdiagram als instrument ingezet. Het kruisdiagram is bedoel om zelfreflectie aan te moedigen. Het heeft twee assen: ik – ander en gevoel-verstand, waardoor vier kwadranten ontstaan: emotiehantering (ik+gevoel), inlevingsvermogen (gevoel+ander), communicatieve sturing (ander+verstand), doel/focus (ik+verstand). Door het kruisdiagram op de vloer te leggen kan je aan deelnemers vragen om stil te staan bij een bepaalde situatie uit het verleden, bekeken vanuit de afzonderlijke kwadranten. Het bevordert zowel zelfreflectie als het gesprek daarover met elkaar en genereert begrip en inzicht.

De zelfreflectie die deze methode opwekt, leidde op een opbouwende manier tot inzicht in drijfveren van jezelf en van anderen. Het wederzijdse begrip dat ontstond, maakte het mogelijk om in vervolgworkshops gezamenlijke organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelstellingen uit te werken. Na een aantal workshops werden de volgende reacties gegeven:

“er wordt meer gecommuniceerd binnen en over afdelingen”
“je hebt mensen op een andere manier leren kennen”
“betrokkenheid nu bij alle afdelingen, ook op een hoge niveau”
“hopelijk blijven we dit allemaal toepassen”
“in mijn werk kom ik dagelijks wel iets tegen, waar ik nu anders over denk”
“het heeft mij bewuster gemaakt van diverse zaken”
“het bracht ook de belemmerende problemen binnen onze afdeling boven tafel”

Bron: Kracht zonder macht. C. Hoogendijk, 2008, blz. 18

 

Delen