Nieuw jaar. nieuwe kansen

29 december 2020

Veranderen doe je samen met anderen. Want die kunnen je stimuleren, op koers houden en ondersteunen als het zwaar is.
Dat geldt voor individuele veranderingen net zo goed als voor veranderingen in organisaties.

Gedragswetenschappers stellen, dat 3 factoren van belang zijn om nieuwe gewoontes vast te houden, zegt Ben Tiggelaar in één van zijn columns:
– capaciteit (kun je het)
– motivatie (wil je het)
– omgeving (wordt het je makkelijk gemaakt).

Die laatste factor is de belangrijkste. Dus: zorg dat je niet in verleiding komt. En: schakel anderen in als steun en toeverlaat.

Dat geldt ook voor organisaties en managers!

Ik zei hierboven al: ‘veranderen doe je samen’ geldt niet alleen voor individuen, maar net zo goed voor senior managers die veranderingen in hun organisatie willen doorvoeren.
“Natuurlijk moeten we samen veranderen!” Je hoort het je manager zeggen. Maar in de praktijk?
De meeste managers denken niet gauw ‘ik heb daar anderen bij nodig’.
Ze denken eerder: ‘ik (of de directie) weet welke veranderingen nodig zijn en nu moeten anderen dat uitvoeren’. Weinig samen dus.

Hoe krijg je je manager er wel toe om ook naar de mening van jou en je collega’s te luisteren? Om samen te werken aan die veranderingen (mensgericht te veranderen)?
Tja, hoe verander je je manager? Dan zijn de bovenste factoren weer van belang:

Capaciteit (kan hij/zij het wel?)
Samenwerken vereist vaardigheden als: kunnen luisteren, tegengeluiden durven meenemen, zelfreflectie. Als jouw manager daar weinig toe bereid is zul je hem/haar niet snel zien veranderen. Werk dan vooral aan de andere twee factoren.
Motivatie (wil hij/zij het wel?).
Motivatie om samen te werken vereist respect voor anderen, voor hun kennis, inzicht en hun belang. En bescheidenheid over de eigen kennis, inzichten en belangen. Als je manager niet erg respectvol is of denkt dat anderen te weinig inzicht en kennis hebben, dan wordt het moeilijk. Al kan je wel proberen daar wat aan te doen. Verzamel goede ideeën en verbetersuggesties, die breed gedragen worden door collega’s en probeer dat op de agenda te krijgen. Dat wil nog wel eens een opening geven.
Omgeving (wordt het hem/haar wel makkelijk gemaakt?)
Om het je manager makkelijk te maken om samen te veranderen, is het nuttig om aan de volgende zaken aandacht te schenken:

  1. Probeer tijd van hem/haar te krijgen. Om samen na te denken en te verkennen wat er gebeuren moet.
  2. Probeer de afstand te verkleinen. Letterlijk, door samen te komen of samen te praten. Zodat suggesties ook gelijkwaardig van gewicht worden.
  3. Probeer aandacht te vragen voor gevoelens, naast alle aandacht voor de ratio. Omdat aandacht voor gevoelens mensen raakt.
  4. Probeer creativiteit toe te voegen. Om nieuwe suggesties een plek te geven in bestaande plannen.

Als het je lukt om een of meer van die 4 omgevingsfactoren te versterken, wordt veranderen makkelijker. Dan ontstaat een boeiend proces van samen nieuwe kansen ontdekken.

Ik wens je een goed nieuw jaar toe met veel nieuwe kansen!

Anton Vlaanderen

Instituut voor Veranderkunde
Opleidingen in verandermanagement

 

Delen