Niet ten strijde trekken, maar begrip tonen!

29 oktober 2020

Hij was geboren op Corsica, met een Nederlandse vrouw getrouwd en docent geworden aan een Nederlandse Hogeschool.

Maar dat Corsicaanse temperament was niet te missen! Hij vertelde dat zijn grootvader nog als vrijheidsstrijder in de heuvels van Corsica had gevochten. En strijdlust had die kleinzoon ook nog steeds! Maar nu gericht op de Hogeschool, die in zijn ogen traditioneel was en nauwelijks met onderwijsontwikkelingen mee wilde gaan.

Al vele jaren probeerde hij zijn collega’s en zijn manager over te halen om nieuwe ontwikkelingen te omarmen, dynamischer onderwijs te geven, mee te gaan met de technische mogelijkheden die er waren en mee te gaan met de veranderde interesses van de studenten.

Tevergeefs. Welke argumenten hij ook naar voren bracht, welke initiatieven hij ook ontplooide, zijn collega’s en managers hielden vast aan de, in zijn ogen, traditionele inhoud en vorm.

Dat was de aanleiding voor hem om een Basisopleiding Verandermanagement te volgen. Om te leren hoe hij zijn collega’s en manager wél kon overtuigen, wél in beweging kon brengen.

Eén van de inzichten die studenten in onze opleidingen opdoen is, dat iemand proberen te overtuigen nooit werkt. Hoe goed je argumenten ook zijn. Overtuigen is rationeel en veranderen is emotioneel. Dat matcht niet.

Verandering ontstaat pas als mensen zelf tot het inzicht komen, dat het anders moet.
Tot inzicht komen is emotioneel. Het is een moment van blijdschap, schrik en verwondering. Dat je nu iets ziet, dat je vroeger niet zag.

Iemand anders proberen te overtuigen dat hij anders moet handelen? Vergeet het maar. Zeker als degene die ze aanspoort gewoon een collega is, of een medewerker.
Mensen willen misschien nog luisteren naar belangrijke of beroemde personen, maar niet naar collega’s. Hun verhaal heeft geen autoriteit, maar is slechts een mening.

Ook onze Corsicaan kwam tot dat inzicht. Hij begreep dat hij altijd had geprobeerd te overtuigen, met rationele argumenten. En dat hij meer moest gaan nadenken over de gevoelens die zijn collega’s en manager hadden. Waren zij tevreden met de huidige gang van zaken? Waren ze bang voor vernieuwingen? Waren ze trots op hun kennis en kunde? Waren ze in andere zaken meer geïnteresseerd?

Onze student realiseerde zich dat hij zich veel meer moest verdiepen in het denken en het gevoel van zijn collega’s en manager dan hij tot dusver had gedaan.

Onze Corsicaan heeft deze eye opener inmiddels met plezier en met succes in de praktijk ingezet!

Wil jij ook graag weten hoe je anderen helpt om te veranderen? Vraag HIER dan de brochure aan!

 

Delen