Algemene voorwaarden voor inschrijving

  1. We beschouwen een aanmelding als een opdracht aan het Instituut voor Veranderkunde om aan de aanmeldere de gevraagde opleiding aan te bieden. De aanmelder heeft 14 dagen de tijd om deze opdracht eventueel in te trekken. Daarna beschouwen wij deze opdracht als definitief. Dat betekent dan, dat wij een verplichting hebben om de gevraagde opleiding aan te bieden aan de aanmeldere en dat de aanmelder of diens organisatie de verplichting heeft om de factuur daarvoor te betalen.
  2. Of wij de gevraagde opleiding ook op de gevraagde startdatum kunnen aanbieden, hangt af van het aantal aanmeldingen. Wij behouden ons het recht voor om de opleiding op de door jou gewenste startdatum te schrappen en je de opleiding aan te bieden op de eerstvolgende startdatum. Uiterlijk 2 weken voor de door jou gewenste startdatum zullen wij je hierover berichten.
  3. Mocht de door aanmelder gewenste opleiding niet doorgaan op de door aanmelder gewenste startdatum dan heeft de aanmelder, gedurende 14 dagen na ons bericht hierover, het recht om de aanmelding kosteloos in te trekken. Wij zullen dan eventueel overgemaakte gelden binnen 14 dagen volledig terugstorten.
  4. De actuele inhoud van de opleiding staat vermeld op de website: https://www.instituutvoorveranderkunde.nl/

Het eigendomsrecht en het copyright van het materiaal dat in de opleiding wordt aangeboden berust bij de betreffende opleider. De student heeft het recht om van het materiaal gebruik te maken onder correcte vermelding van de bron.

  1. De kosten voor de opleiding staan vermeld op de website. Wij sturen een factuur voor een opleiding zodra wij alle daarvoor benodigde gegevens (emailadres ontvanger, eventuele referenties) hebben ontvangen. Wij factureren 100% van de kosten voorafgaand aan de start van de opleiding. De betalingstermijn is 30 dagen.
  2. Mocht de aanmelder of diens werkgever ontevreden zijn over de kwaliteit van (een deel van) de aangeboden opleiding, dan zullen wij onze uiterste best doen om een passende aanvulling op de opleiding aan te bieden. Mocht deze aanvulling als onvoldoende worden beoordeeld en wij, of onze onafhankelijke bemiddelaar, dit terecht vinden, dan storten wij het overeenkomende deel van de kosten terug.
  3. Terugbetaling van (een deel van) de kosten van een opleiding vindt alleen plaats als de opleiding niet doorgaat op de gewenste startdatum en de beoogde student niet op een later moment wil starten, of als het Instituut voor Veranderkunde de conclusie onderschrijft, dat een deel van de opleiding van onvoldoende kwaliteit is.
  4. Deze opdracht tot het aanbieden van een opleiding eindigt met de laatste sessie van de betreffende opleiding.